REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG GABINETU TRYCHOLOGICZNEGO HAIR MED

 

 

1. Klienci gabinetu Hair Med są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed zainicjowaniem kontaktu lub rozpoczęciem badania, zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty gabinetu lub skontaktowanie się Hair Med oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 

 

2. Klient kontaktujący się z HAIR MED za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w sposób naturalny przekazuje HAIR MED swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości i/lub imię, nazwisko, numer telefonu. Ponadto, w treści wiadomości lub podczas kontaktu telefonicznego może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z HAIR MED. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego lub telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania osoby zainteresowanej. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Jeśli osoba potencjalnie zainteresowana nie wyraża zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, do których później ma prawo do wglądu, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prosimy o nie kontaktowanie się z gabinetami HAIR MED.

 

 

3. Każdy klient przed wykonaniem zabiegu zostaje zapoznany z przeciwwskazaniami i wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy ustnie, bądź pisemnie potwierdzi brak przeciwwskazań, zabieg ten może zostać wykonany.

 

 

4. Przed wykonaniem zabiegu klienci mają obowiązek powiadomienia pracownika gabinetu o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazania do przeprowadzenia danego zabiegu.

 

 

5. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

 

 

6. Klient powinien poinformować pracownika gabinetu o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

 

 

7. Niezastosowanie się do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu za przeprowadzony zabieg.

 

 

8. Każdy klient stawiający się na badanie zobowiązany jest do: niemycia skóry głowy i włosów, nienakładania lotionów, żeli, lakierów na 24h przed wizytą, niefarbowania włosów na co najmniej 2 tygodnie przed wizytą.

 

 

9. Klient stawiający się na pobranie materiału do Analizy Pierwiastkowej Włosów zobowiązany jest do: niefarbowania włosów na 2-3 miesiące przed pobraniem materiału, umycia włosów w dniu pobrania materiału. W przypadku nie zastosowania się do zaleceń gabinet ma prawo odmówić wykonania usługi.

 

 

10. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu.

 

 

11. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.

 

 

12. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia badania bądź zabiegu w przypadku, gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

 

13. Klient otrzymuje powiadomienie SMS lub telefoniczne o planowanym terminie wizyty. W przypadku nieodwołania i niestawienia się na wizycie koszt kolejnej wizyty dla danego pacjenta wzrasta o 50% ceny podstawowej.

 

 

14. Odwołanie wizyty bez żadnych konsekwencji jest możliwe maksymalnie dobę przed wyznaczonym terminem.

 

 

15. Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji w terminie musi się liczyć z odmową kolejnych rezerwacji terminów wizyt bądź zabiegów.

 

 

16. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku spóźnienia na wizytę, może ona się odbyć, ale skrócona o czas spóźnienia.

 

 

17. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia badania bądź zabiegu i ustalić inny termin.

 

 

18. Każdy klient ma prawo do wglądu do regulaminu.

 

 

19. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

 

20. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klient i gabinet.

 

 

21. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.